Kontakt

 
 
 

Kontaktné údaje :

Prevádzkovateľ internetového obchodu :

Ing.Miroslav Bachratý MIRBACH                       

Fraňa Kráľa 16

81105 Bratislava,  Slovenská republika

tel.: +421 905627322                                                           

modely.auticok@gmail.com

 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, pobočka Bratislava –  mesto

Č.účtu / kód banky : 2049032/0200                                        

IBAN:SK8002000000000022049032                                                                                         SWIFT: SUBAXKBX

Variabilný symbol : číslo faktúry

IČO:11633409                                                                                                                               DIČ:1020157105                                                                                                                           IČ DPH: SK1020157105

Prevádzkovateľ obchodu je plátcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Prevádkovateľ nemá "kamenný" obchod - predajňu.

Zodpovedný vedúci:Ing.MiroslavBachratý                                                                                   Kontakt :  modely.auticok@gmail.com


Zápis v ŽR: Obvodný úrad Bratislava I, odbor živnostenského podnikania
pod reg. č. 101-3060, zo dňa 12.12.2006


Kontaktovať nás môžete mailom nepretržite, alebo telefonicky (pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.) na uvedenom kontakte.

 

                  Kontakt :  modely.auticok@gmail.com


Zápis v ŽR: Obvodný úrad Bratislava I, odbor živnostenského podnikania
pod reg. č. 101-3060, zo dňa 12.12.2006


Kontaktovať nás môžete mailom nepretržite, alebo telefonicky (pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.) na uvedenom kontakte.

 CAPTCHA ImageRefresh Image